Algemene voorwaarden Samen Greenchoice spaarprogramma

 

ARTIKEL 1 WAARVOOR ZIJN DEZE VOORWAARDEN?
 
1.1 Dit zijn de voorwaarden van Groene Energie Administratie B.V., handelend onder de naam Greenchoice, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24302685 (zie www.greenchoice.nl). 
1.2 In deze voorwaarden staan de afspraken die wij hebben gemaakt en waar jij en wij ons aan moeten houden als je deelneemt aan het Samen Greenchoice spaarprogramma.
 
ARTIKEL 2 DEELNAME AAN HET SAMEN GREENCHOICE SPAARPROGRAMMA
 
2.1 Je kan alleen aan het Samen Greenchoice spaarprogramma deelnemen als je een leveringsovereenkomst voor elektriciteit en/of gas met ons hebt. Deelname aan het Samen Greenchoice spaarprogramma is kosteloos.
2.2 Het Samen Greenchoice spaarprogramma is te bereiken via www.samengreenchoice.nl.
2.3 Op basis van door ons gestelde doelen kan je punten verdienen. Deze punten zijn uitsluitend te gebruiken voor het verkrijgen van producten, diensten en kortingsbonnen zoals opgenomen in het  Samen Greenchoice spaarprogramma.
2.4 Punten zijn slechts één keer te gebruiken.
2.5 Punten zijn niet inwisselbaar voor geld.
2.6 Punten zijn niet overdraagbaar en komen te vervallen als je geen leveringsovereenkomst voor elektriciteit en/of gas meer met ons hebt.
2.7 Je mag geen misbruik maken van het Samen Greenchoice spaarprogramma. Ook mag je (de website van) het Samen Greenchoice spaarprogramma niet gebruiken op een wijze die schadelijk is of kan zijn voor (de website van) het Samen Greenchoice spaarprogramma of de beschikbaarheid of toegankelijkheid daarvan negatief kan beïnvloeden. Doe je dat toch? Dan kunnen wij jouw deelname aan het Samen Greenchoice spaarprogramma beëindigen.
2.8 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 
ARTIKEL 3 UITVOERING SAMEN GREENCHOICE SPAARPROGRAMMA
 
3.1 Voor de ontwikkeling en het beheer van het Samen Greenchoice spaarprogramma werken wij samen met Touch Incentive Marketing, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24271094 (zie www.touchincentive.com).
3.2 Touch is verantwoordelijk voor de uitvoering van aankopen binnen het Samen Greenchoice spaarprogramma en de afhandeling daarvan, waaronder de helpdesk van het Samen Greenchoice spaarprogramma.
 
ARTIKEL 4 PRODUCTEN, DIENSTEN EN KORTINGSBONNEN
 
4.1 Binnen het Samen Greenchoice spaarprogramma kan je met de door jou verdiende punten producten en diensten van onze partners (leveranciers) verkrijgen (afhankelijk van beschikbaarheid). Je kan ook kortingsbonnen verkrijgen voor producten en diensten van onze partners. Het aanbod van producten, diensten en kortingsbonnen geldt zolang de voorraad strekt. 
4.2 Producten, diensten en kortingsbonnen verkrijg/koop je bij Touch of de betreffende partner.
4.3 Bij producten, diensten en kortingsbonnen zoals opgenomen in het Samen Greenchoice spaarprogramma geven wij aan welke eventuele aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Producten, diensten en kortingsbonnen worden geleverd op de wijze en binnen de termijn zoals bepaald door Touch en/of onze partners. 
4.3 Nadat je een product of dienst hebt verkregen/gekocht heb je 14 dagen bedenktijd. Let op! dit geldt niet voor kortingsvouchers, deze kunnen wij na uitgifte niet meer retourneren.
Binnen die tijd kan je zonder reden je aankoop annuleren. In dat geval krijg je je geld en gebruikte punten terug. De kosten voor het retourneren zijn voor eigen rekening.
4.4 Op vrijwel alle producten, diensten en kortingsbonnen zijn de gebruikelijke voorwaarden van de betreffende partner van toepassing.
4.5 Op vrijwel alle producten zijn daarnaast de gebruikelijk geldende garantievoorwaarden van de betreffende partner van toepassing. Vaak zijn de garantievoorwaarden los bijgevoegd of maken deel uit van de verpakking van het product. Sommige garantiebewijzen moeten direct aan de betreffende partner gestuurd worden om aanspraak op garantie te kunnen maken. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk. 
4.6 Indien je gebruik wil maken van de garantie of een product wil terugsturen, dan moet je vooraf een e-mail of brief sturen aan de helpdesk van het Samen Greenchoice spaarprogramma. 
4.7 Wij hebben het recht om het aanbod van producten, diensten en kortingsbonnen binnen het Samen Greenchoice spaarprogramma in te trekken, te wijzigen of uit te breiden. Hierover informeren wij je indien nodig persoonlijk schriftelijk of digitaal en/of via onze website(s).
 
ARTIKEL 5 GEBRUIK PUNTEN EN (BIJ)BETALING
 
Door jou verdiende punten kan je gebruiken voor het verkrijgen van producten, diensten en kortingsbonnen zoals getoond binnen het Samen Greenchoice spaarprogramma. Het aantal benodigde punten wordt daarbij aangegeven. Dat geldt ook voor een eventueel gevraagde (bij)betaling in euro’s.
 
ARTIKEL 6 WAT DOEN WIJ MET JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
 
Jouw persoonlijke gegevens gebruiken wij om het Samen Greenchoice spaarprogramma uit te (laten) voeren. Daartoe kunnen wij jouw gegevens aan Touch verstrekken. Het gaat dan om jouw klantnummer bij ons, de reden dat je punten hebt verdiend en het aantal door jou verdiende punten.
 
ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID
 
7.1 Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en het beheer van onze website(s) en het Samen Greenchoice spaarprogramma. Toch is het mogelijk dat verstrekte en/of weergeven informatie onvolledig en/of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen ons niet worden tegengeworpen en kunnen geen verplichting voor ons in het leven roepen.
7.2 Producten, diensten en kortingsbonnen verkrijg/koop je bij Touch of de betreffende partner. Wij als Greenchoice zijn geen partij bij die overeenkomst. Wij hebben geen bemoeienis met en zijn niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor a) de afhandeling daarvan, b) de eventuele ondeugdelijkheid van producten, diensten en kortingsbonnen, c) eventuele fiscale gevolgen van het Samen Greenchoice spaarprogramma en d) aanspraken van derden in verband met producten, diensten en kortingsbonnen.

 
ARTIKEL 8 HEB JE EEN VRAAG, OPMERKING OF KLACHT?
 
8.1 Heb je een vraag, opmerking of klacht over het Samen Greenchoice spaarprogramma? Neem dan contact op met de helpdesk van het Samen Greenchoice spaarprogramma via de volgende contactgegevens:

Samen Greenchoice spaarprogramma
Blaak 169
3011 TA Rotterdam
E-mailadres: support@touchincentive.com

Bel je liever? De Samen Greenchoice spaarprogramma helpdesk is van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar via het volgende telefoonnummer: 010-2043097.

8.2 Heb je een vraag, opmerking of klacht over een product of dienst van een van onze partners? Neem dan contact met de betreffende partner. 
 
ARTIKEL 9 MOGEN WIJ DEZE VOORWAARDEN WIJZIGEN?
 
9.1 Wij mogen deze voorwaarden altijd wijzigen.
9.2 Wijzigen wij deze voorwaarden? Dan informeren wij je minimaal tien kalenderdagen voor de verandering schriftelijk of digitaal.
 
ARTIKEL 10 HOE LANG DUURT HET SAMEN GREENCHOICE SPAARPROGRAMMA
 
10.1 Het Samen Greenchoice spaarprogramma geldt voor onbepaalde tijd.
10.2 Wij hebben het recht om het Samen Greenchoice spaarprogramma op elk moment en zonder reden (deels) te beëindigen en/of te onderbreken. In dat geval informeren wij je tijdig schriftelijk of digitaal en/of via onze website(s).
10.3 Eindigt het Samen Greenchoice Spaarprogramma, dan vervallen verdiende punten. Je hebt in dat geval geen recht op enige vergoeding voor die punten.
 
ARTIKEL 11 VANAF WANNEER GELDEN DEZE VOORWAARDEN?

11.1 Deze voorwaarden gelden vanaf 12 augustus 2019.
11.2 Deze voorwaarden heten: ‘Algemene voorwaarden Samen Greenchoice spaarprogramma augustus 2019.

 

"