ARTIKEL 1 WAARVOOR IS DEZE PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING?

1.1 Dit is een privacy- en cookieverklaring van Groene Energie Administratie B.V., handelend onder de naam Greenchoice, en Touch Incentive Marketing B.V. in het kader van het Samen Greenchoice spaarprogramma. Voor de ontwikkeling en het beheer van het Samen Greenchoice spaarprogramma werkt Greenchoice samen met Touch. Touch is verantwoordelijk voor de uitvoering van aankopen binnen het Samen Greenchoice spaarprogramma en de afhandeling daarvan, waaronder de helpdesk van het Samen Greenchoice spaarprogramma.
1.2 Om het Samen Greenchoice spaarprogramma te kunnen aanbieden gebruiken wij bepaalde persoonsgegevens.
1.3 Over het gebruik van deze persoonsgegevens willen we je graag duidelijk informeren. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij daarom uit van wie wij gegevens verwerken, welke gegevens wij verwerken, met welk doel wij dat doen en hoe wij met deze gegevens omgaan. Ook leggen wij uit op basis waarvan wij de gegevens mogen verwerken. Heb je naar aanleiding van het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen, dan kan je die aan ons stellen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

ARTIKEL 2 WANNEER MOGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN?

2.1 In de wet is bepaald in welke gevallen persoonsgegevens verwerkt mogen worden. Dit mag onder meer als a) iemand hiervoor toestemming geeft, b) dit nodig is om een overeenkomst aan te gaan en uit te voeren (bijvoorbeeld de uitvoering van het Samen Greenchoice spaarprogramma), c) dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of d) er een gerechtvaardigd belang bestaat.
2.2 Verwerken wij je persoonsgegevens omdat je ons hier toestemming voor hebt gegeven, dan kan je die toestemming op elk moment ook weer intrekken.
2.3 In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van je verwerken in het kader van het Samen Greenchoice spaarprogramma. Hierbij vermelden wij duidelijk welke van de hierboven genoemde situaties van toepassing is.

ARTIKEL 3 VAN WIE VERWERKEN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken persoonsgegevens van personen die deelnemen aan het Samen Greenchoice spaarprogramma. Ook verwerken wij persoonsgegevens van personen die de website van het Samen Greenchoice spaarprogramma bezoeken.

ARTIKEL 4 WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN GREENCHOICE EN/OF TOUCH?

4.1 Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens Greenchoice en/of Touch van je verzamelt en kan verzamelen, met welk doel en welke wettelijke situatie daarbij van toepassing is. Als je deelneemt aan het Samen Greenchoice spaarprogramma dan verwerken Greenchoice en Touch de volgende gegevens:

Aanmelding Samen Greenchoice spaarprogramma:
Greenchoice geeft jouw klantnummer bij Greenchoice door aan Touch. Aan dat nummer koppelt Touch binnen haar systeem een uniek identificatienummer voor de puntenadministratie (uitvoering Samen Greenchoice spaarprogramma

Punten:
Greenchoice verwerkt gegevens over de reden dat je punten hebt verdiend en het aantal door jou verdiende punten. Deze gegevens verstrekken wij aan Touch. Dit doen wij zodat Touch in haar systeem op een juiste manier de puntenadministratie kan bijhouden (uitvoering Samen Greenchoice spaarprogramma).

4.2 Als je deelneemt aan het Samen Greenchoice spaarprogramma dan verwerkt uitsluitend Touch de volgende gegevens:

Aankopen en de afhandeling daarvan:
Voor de verkrijging/koop van producten, diensten en kortingsbonnen binnen het Samen Greenchoice spaarprogramma, legt Touch klantgegevens vast die zij nodig heeft om je de producten, diensten en kortingsbonnen te leveren. Het gaat dan om jouw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruikt Touch ook om contact met je op te nemen om mogelijke vragen over de aankopen te beantwoorden. De gegevens zal Touch niet verstrekken aan derden, tenzij dat noodzakelijk is (bijvoorbeeld aan een logistiek dienstverlener voor het toesturen van producten) (uitvoering Samen Greenchoice spaarprogramma). 

ARTIKEL 5 HOELANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Greenchoice en Touch bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Een paar voorbeelden:

Jouw aankoop:
Persoonsgegevens met betrekking tot jouw aankoop worden bewaard totdat de aankoop is geleverd. Persoonsgegevens kunnen voor een langere periode bewaard worden om te voldoen aan wettelijke (fiscale) verplichtingen.

Contactenmomenten:
Als je contact opneemt over het Samen Greenchoice spaarprogramma, bewaren wij jouw persoonsgegevens zolang als nodig om jouw vraag, opmerking of klacht te behandelen.

ARTIKEL 6 WELKE RECHTEN HEB JE MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN?

6.1 Je kan contact met Greenchoice of Touch opnemen als a) je wil weten of jouw persoonsgegevens worden verwerkt, b) je persoonsgegevens die Greenchoice of Touch verwerkt wil laten corrigeren of verwijderen, c) je de verwerking van jouw persoonsgegevens wil beperken, d) je wil dat jouw persoonsgegevens digitaal aan jou worden verstrekt of worden doorgestuurd naar een andere organisatie en/of e) je bezwaar wil maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

6.2 Als je een dergelijk verzoekt bij Greenchoice of Touch indient, dan kunnen wij aanvullende informatie aan je vragen om jouw identiteit vast te stellen. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek, de gevraagde informatie aan je verstrekken. Afhankelijk van de complexiteit van je verzoek kan deze termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij informeren je hier dan tijdig over.

6.3 Je hebt het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te verbieden. Je kan op elk moment verzet aantekenen: het recht op opt-out. Dit kun je doen door gebruik te maken van de afmeldlink in de e-mails die wij je sturen. 

ARTIKEL 7 WAT DOEN WIJ AAN DE BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS?

7.1 De bescherming van persoonsgegevens in het kader van het Samen Greenchoice spaarprogramma heeft een hoge prioriteit. Greenchoice en Touch hebben een eigen informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid heeft tot doel het creëren van een uniforme en hoge mate van gegevensbescherming binnen Greenchoice respectievelijk Touch.

7.2 Zowel Greenchoice als Touch doet haar uiterste best om te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens, of dat jouw gegevens op enige wijze onrechtmatig verwerkt worden. Hiertoe treffen wij allerlei technische en organisatorische maatregelen. Daarnaast zorgen we dat jouw gegevens zorgvuldig bewaard worden en beschikbaar zijn.

7.3 Mocht er onverhoopt toch iets niet goed zijn gegaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens en is er sprake van een zogenaamd ‘datalek’ dan meldt Greenchoice en/of Touch dit bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (afhankelijk van bij wie het datalek zich heeft voorgedaan en wie de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is). In het geval dit datalek ook ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer, dan zullen we je zo snel mogelijk informeren over wat het datalek inhoudt, wat Greenchoice en/of Touch doet en ook wat jij eraan kan doen om de eventuele schade zo beperkt mogelijk houden.

ARTIKEL 8 KUNNEN WIJ DIT DOCUMENT WIJZIGEN?

Ja, deze privacy- en cookieverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Als wij andere of nieuwe persoonsgegevens gaan verwerken, dan wordt dit aangepast in deze privacy- en cookieverklaring. En als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij je daarop. De meest actuele versie van deze privacyverklaring kan je steeds terugvinden op www.samengreenchoice.nl.

ARTIKEL 9 WAAR KAN IK TERECHT MET EEN VRAAG OF KLACHT

9.1 Heb je een vraag over de verwerking van persoonsgegevens door Greenchoice dan kan je hierover contact opnemen met de data protection officer van Greenchoice.
Dat kan per e-mail via privacy@greenchoice.nl of per post via:

Greenchoice
T.a.v. Data protection officer
Kruisplein 15
3014 DB Rotterdam

9.2 Heb je een vraag over de verwerking van persoonsgegevens door Touch dan kan je hiervoor contact opnemen met de data protection officer van Touch. Dat kan per e-mail via info@samengreenchoice.nl of per post via:

Samen Greenchoice spaarprogramma
Escudostraat 2
2991 XV Barendrecht

9.3 Heb je een klacht met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag. Als de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan heb je de mogelijkheid om hierover een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

ARTIKEL 10 COOKIES

10.1 Als je de website van het Samen Greenchoice spaarprogramma bezoekt dan plaatsen wij cookies. Dit doen wij voornamelijk om websitegedrag te analyseren (gerechtvaardigd belang).
10.2 Wij gebruiken verschillende soorten cookies voor de volgende doeleinden:

Samen Greenchoice sessie cookie
Doel: Dit is een standaard ASP-cookie waarmee je door de server herkend wordt gedurende jouw sessie. Het betreft een sessiecookie van het framework dat de website van het Samen Greenchoice spaarprogramma gebruikt. De cookie wordt automatisch verwijderd zodra de browser worden gesloten.
Namen: ASPsessionid.
Eigenschappen: Deze cookie is alleen actief tijdens je sessie. 
Delen: Informatie wordt niet gedeeld met derden.

Samen Greenchoice Google Analytics cookie
Doel: Dit is een cookie die wordt ingezet om het algemene gedrag van websitebezoekers te analyseren. Wij kiezen ervoor om deze cookie op een geanonimiseerde wijze in te zetten maar niet op individueel niveau.
Eigenschappen: Deze cookie is alleen actief tijdens je sessie.
Delen: Informatie wordt niet gedeeld met derden.

 

 

"